Belägen mellan Nora och Lindesberg då vi på inbjudan av Örebro Läns Museum håller vår tradionella sommarauktion utanför museet där visning och budgivning av inlämnat lösöre från trakten sker. 

Auktioner på Nätet

Linde auktionstjänst med 50 år i branchen finns numer på nätet där vi säljer Konkursgods, Dödsbon, övrigt lösöre, maskiner med mera. Buda på våra nätauktioner i datorn eller på språng i telefonen, avslut varje söndag.

Välkommen in hos oss på Lindeauktioner.se

Hur fungerar auktionsprocessen?

En auktionsprocessen är stegen som är involverade i försäljning och inköp av varor och tjänster, där försäljningspriset sätts under öppen konkurrens. Proceduren beror på vilken typ av auktion som antagits och det består av stegen för att bjuda in, ta emot, utvärdera och acceptera bud. Det är den mekanism som används för att upptäcka det bästa priset för transaktionen.

I samband med att köpa och sälja medelstora företag, kommer banken med stor sannolikhet att genomföra en auktionsprocess för att attrahera det högsta priset för ett företag. Denna process kommer att innebära att gjuta ett mycket brett nät till flera köpare, som kommer att konkurrera om målet genom budgivning priset upp. De flesta köpare ogillar en auktionsprocess av uppenbara skäl och föredrar egna erbjudanden där de har mer kontroll över det slutliga priset.

Dock är det högsta priset inte är den enda parameter som säljaren bör tänka på. Andra viktiga faktorer är transaktionsstrukturen, köparens planer för verksamheten, efter försäljning, integrationsplan etc. En bra auktionsprocess kommer att ge det högsta priset, men bör också ge en indikation till säljaren av dessa andra faktorer. En bra investering är att bankiren skulle analysera alla bud för att generera det bästa alternativet i fråga om pris och de faktorer som är i linje med säljarens krav.